polityka cookies

Informacje dotyczące plików cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

·         „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

·         „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” ustawień strony

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Wyłączanie cookies w najpopularniejszych przeglądarkach stron WWW

Mozilla Firefox
W głównym oknie programu należy kliknąć na “Narzędzia”, “Opcje” i “Prywatność”. Wybrać opcję opcję “Program Firefox będzie używał ustawień użytkownika”, a następnie odznaczyć pozycję “Akceptuj ciasteczka”. Następnie kliknąć na przycisk OK.

Internet Explorer 8
W głownym oknie aplikacji należy wybrać kolejno “Narzędzia”, “Opcje internetowe” i “Prywatność”. W obszarze Ustawienia przesunąć suwak maksymalnie w górę . W ten sposób zablokuje się wszystkie pliki cookies. Klikamy na przycisk OK.

Google Chrome
W głównym oknie przeglądarki należy kliknąć na ikonę “Ustawienia Google Chrome”. Wybrać “stawienia” i “Pokaż ustawienia zaawansowane”. W sekcji “Prywatność” klinąć na “Ustawienia treści”. W opcji “Pliki cookie” zaznaczyć pozycję “Zablokuj pliki cookie i dane z witryn innych firm” . Na koniec kliknąć przycisk Gotowe.

Opera
W głównym oknie wybrać “Narzędzia” i “Preferencje”. W zakładce “Zaawansowane” kliknąć Ciasteczka. Zaznaczyć opcję “Nigdy nie akceptuj ciasteczek”. Kliknąć na OK.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

ADMINISTRATOR

Administratorami Państwa danych osobowych będą

Sebastian Borecki – prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BORECKI SEBASTIAN ARCHITEKT; z siedzibą ul. Okopowa8/1, 41-100 GliwiceNumer NIP: 6472210280, Numer REGON: 241348044

Arkadiusz Płomecki – będący prezesem zarządu firmy SA STUDIO ARCHITEKTURY, z siedzibą ul. Dunikowskiego 52, 41-936 Bytom Numer NIP: 6263051067, Numer REGON: 523401323

Sylwia Płomecka – będąca członkiem zarządu firmy SA STUDIO ARCHITEKTURY, z siedzibą ul. Dunikowskiego 52, 41-936 Bytom Numer NIP: 6263051067, Numer REGON: 523401323

Z Administratorami można się kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: ul. Dworska 18a/8, 41-800 Zabrze
 2. telefonicznie: 602 196 333 lub 668 447 756
 3. przez elektroniczną skrzynkę sa.studioarchitektury@gmail.com dostępną na stronie: http://www.studioarchitektury.info/

Administratorzy nie wyznaczyli Inspektora ochrony danych – każdorazowo punktem kontaktowym będą administratorzy.

 

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

PODSTAWY

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w związku z:

–  realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c),

– prawnie uzasadnionym interesem administratora (art. 6 ust. 1 lit. f)

– zgodą tam gdzie jest wymagana jako podstawa przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a)

– wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e),

– wykonaniem przez administratora umowy, której Państwo są stroną lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b)

 

CELE

– obowiązek wystawienia faktury VAT oraz rozliczenia podatkowe w oparciu o przepisy podatkowe i rachunkowe,

– wykonanie umowy projektowej,  obsługi reklamacji w przypadku, gdy taka zostanie złożona, obsługi zapytań i zgłoszeń, kierowanych do Administratora, kontaktu w tym w celach związanych z realizacją usług oraz korzystanie przez podmioty danych ze sklepu na stronie internetowej (http://www.studioarchitektury.info/),

– obsługa zgłoszeń i zapytań wysyłanych do administratora,

– przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa);

– udział w realizacji przetargów publicznych,

– nadzór i kontrola ze strony właściwych organów w tym samorządu zawodowego, do którego należą administratorzy,

– windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

-przetwarzanie danych polegające na oferowaniu swoich produktów i usług (cel marketingowy) oraz promocji działalności administratorów,

– prowadzenie analiz statystycznych,

– zapisywania danych w plikach cookies.

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą organy i podmioty publiczne uprawnione do ich dostępu na podstawie przepisów prawa (kontrola) w tym samorząd zawodowy architektów. Państwa dane osobowe mogą być przedmiotem powierzenia dostawcom i administratorom oprogramowani i aplikacji służących do przetwarzania danych, biurom rachunkowym.

Państwa dane nie będą udostępniane państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe:

– do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane,

– do prawem określonego terminu przechowywania danych (dokumentacja księgowo-rachunkowa, kontrole),

– do wygaśnięcia lub upływu terminu przedawnienia wzajemnych roszczeń wynikających z zawartych umów,

– jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.),

– do momentu cofnięcia przez Państwa zgody tam gdzie była ona podstawą przetwarzania chyba, że zgoda ograniczona była terminem.

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE W TYM PROFILOWANIE

Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Państwa dane osobowe udostępnione na profilu społecznościowym Administratora przetwarzane będą w momencie dobrowolnego pozostawienia ich przez Państwa jako Użytkownika na Profilu i w celach promocji i reklamy działalności administratora. Szczegóły reguluje odrębny regulamin prowadzenia Profilu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW administratorów zostały określone w naszej Polityce Prywatności 

 

Obsługiwane przez usługę Blogger.